Power Quality

Power Quality

www.powerquality-solutions.com

 

Analyses

Binnen het kader van bewaking van de kwaliteit van het elektrische net, kan ATS Groep voor u een analyse van uw verbruikers gaan maken. Hiervoor hebben meerdere ATS Engineers training gevolgd bij de fabrikanten van onze producten. Deze analyse wordt uitgevoerd met geavanceerde meetapparatuur (Fluke 435 serie I en II power quality analyzers en Fluke 1750 datalogger) en toestellen voor nazicht van condensatorbatterijen.

 

Het doel van een netanalyse is zeer divers:

  • Opzoeken van een anomalie in de installatie die uitval of overmatige slijtage van de installatie kan veroorzaken.
  • Controleren van de kwaliteit van spanning en stroom in de installatie.
  • Bepalen van de reserves van het huidig geïnstalleerd vermogen.
  • Bepalen van het reactief vermogen voor optimalisatie van de arbeidsfactor.
  • Bepalen van de netkwaliteit (PF, harmonische belasting, ...)

Deze analyse vormt de basis voor een uitgebreid rapport. Op basis hiervan worden de nodige maatregelen geformuleerd die de beschikbaarheid van uw installatie verhogen of tot een energiebesparing leiden.

 

Inhoud van een netanalyse:

  • Installatie van de meetapparatuur door onze technicus.
  • On site interpretatie van de aanwezige parameters.
  • Afladen van meetgegevens naar PC, al dan niet met een tijdelijke logging.
  • Opmaak van een rapport met vermelding van de belangrijkste gegevens en aanduiding van de punten waar verbetering aangewezen is.

De resultaten van de analyse worden vergeleken ten opzichte van de norm Synergrid C10-17, waarbij we nazien of er al dan niet filterinstallaties nodig zijn conform stadium 2 en 3 van deze norm.

Deze analyses worden ook gebruikt voor het correct tunen van de condensatorbank om te voorkomen dat bijvoorbeeld het CAB signaal wordt geblokkeerd of dat er resonantie ontstaat met andere delen van de installatie.

 

Onderhoud en herstelling

ATS staat u eveneens bij voor het onderhoud van al uw power quality producten gaande van condensatorbanken, anti-harmonische filters tot UPS-systemen.

Het is namelijk belangrijk uw installatie up-to-date te houden in functie van gewijzigde belasting, stof in de elektrische kasten, veroudering van componenten, ...

ATS voert dit uit op basis van een onderhoudscontract of tegen uurtarief.

Voor dringende herstellingen beschikt ATS over een stock van producten van ABB (PQF en APCR) en Danfoss (AAF).

Op vlak van UPS-systemen is er steeds een voorraad van toestellen tot 50kVA beschikbaar.

ATS staat in voor de configuratie, indienstname en onderhoud van uw UPS'en en bijbehorende batterijen met mogelijkheid tot een onderhoudscontract.

 

www.powerquality-solutions.com

 

Meer info:

 

Filip De Bruyne, department manager power quality: filip.de.bruyne@atsgroep.be

Hasan Süngü, application engineer: hasan.sungu@atsgroep.be

Colin Debruyne: colin.debruyne@atsgroep.be

powerquality@atsgroep.be